page view image

Olav Stedje - I levande live

Olav Stedje spelar i foajèen på Samvirket.

Informasjon
event image

Olav Stedje - vår folkekjære songar, formidlar og dialektbærar, kjem på turnè til vårt distrikt. Måndag 12.februar spelar han på Samvirket.
Songane hans handlar om samhald, kjensler og omsorg for kvarandre. Velkommen til ein stemningsfull konsert med nye og gamle låter .Det blir kafé og barsal under og etter konserten. Vonar å sjå mange av dykk der.

Dørene opnar 19.30.